Marktgebied Bontrup
  • Bontrup 3
  • Bontrup 2
  • Bontrup 4
  • Bontrup 5
  • Bontrup 6
  • Bontrup 7

Laboratorium

Bontrup Icon
Een eigen laboratorium zorgt voor de kwaliteitsbewaking. Het laboratorium ijkt grondstoffen en geeft advies. Zo houden we kennis in eigen beheer en het stelt in staat kennisoverdracht te verzorgen naar derden. Ervaren medewerkers verrichten met gekalibreerde meetinstrumenten en geëigende onderzoeksfaciliteiten fysisch onderzoek naar (CE) producteigenschappen zoals korrelverdeling, samenstelling, druksterkte, stabiliteit, vocht, thermische eigenschappen etc.

We hebben veel specialistische kennis en ervaring op gebied van civieltechnisch onderzoek, producteigenschappen van primaire en secundaire grondstoffen (bouwgrondstoffen en biomassa), die strekt tot en met het begeleiden naar innovatieve toepassingen van het materiaal.
Copyright Bontrup 2015 © - Webdesign: Spread the Word